BEING TOO NICE IS BAD

 

Yes Man or Yes Woman

Are you too nice?  Are you always saying yes, going an extra mile and bending over backwards? 

Then you could be suffering from the disease to please- a pathological condition that can wreak havoc on your well-being and even your waistline.

 

 We suggest ways to break out of the people-pleasing pattern in you:

 

 1. First, you need to recognize that excessive people pleasing is a problem you are facing in life.

 

(Una, kinahanglang sabton nga ang sobrang pag-alagad sa uban bisan ug dili kinahanglan sa usa ka sitwasyon kay problema nga giatubang sa imong kaugalingon karon)

 

 2. Make it a point to express your needs in a clear, concise, articulate manner to everyone in your life.

 

(Siguraduha nga ang gusto nimong ipadayag o ipasabot sa uban klaro, masabtan ug han-ay)

 

 3. Practice voicing your needs with someone— a minister, a trusted friend or a colleague.

 

(Suwayi pagpadayag sa imong gustong mahitabo sa kasaligang tawo sama sa usa ka ministro sa simbahan, suod nga higala o kauban sa trabaho)

 

 4. Understand that confrontation need not be a negative thing.  Indeed if handles properly, a healthy confrontation can actually lead to better, more honest communication.

 

(Hinumdumi, ang pakiglantugi sa ubang tawo dili kinahanglang mag-ani ug negatibong resulta.  Kong tarong ang imong pagpasabot ug pagbalibad sa ubang tawo, siguradong maghatag kini dili lamang taas nga respeto sa imong kaugalingon, magmugna usab kini ug tiunay ug klaro nga komunikasyon sa uban.)

 

 5. Realize that it’s perfectly acceptable to disagree with other people.  You don’t have to be anyone’s “Yes-man” or “Yes-woman”.  In fact, you will command greater respect from your associates when you express your honest, heartfelt opinions.  It doesn’t matter whether others agree with you or not.

 

(Ang pagbalibad sa gusto sa ubang tawo normal lamang ug dili kini  usa ka sayop.  Dili sa tanang higayon matabangan nimo sila ug dili kinahanglang mosugot ka dayon sa ilang mga gusto.  Sa gikaingon na sa naunang punto, makahatag kini ug dugang respeto sa imong kaugalingon kung tarong ang imong pagbalibad sa uban.  Dili importante kong masuko o malain sila sa imong pagbalibad, apan buhata kini nga han-ay ug sa sakto nga pamaagi)

 

 6. Spend some time exploring and learning how to articulate your own thoughts and feelings.  As you have been suppressing your true feelings for all these years, it will take time to get reacquainted with them now that you are working on getting rid of your people-pleasing behavior.  But it is worth the effort.

 

(Paggahin ug igong panahon nga matudluan ang imong kaugalingon sa pagpadayag sa imong opinyon o sentimento sa uban.  Ipadayag ang imong gusto, hinumdumi nga lisod paghiuli sa imong kaugalingon kong gihinay-hinay kini nimong gitudluan sa pag-usab sa usa ka sayop nga pamatasan.  Makagaan sa dughan ug panghuna-huna kong imo na kining mabuhat)

 

 7.  For a change do something that pleases you.  Take time for yourself.  Doing something different for a change could perk you up.

 

(Para sa tinud-anay nga kausaban, buhata ang butang nga makapalipay kanimo.  Tagai ug igong higayon ang imong kaugalingon.  Pagbuhat ug butang nga makapa-usab sa imong mga panglantaw sa kinabuhi, usa usab kini ka pamaagi para mapalambo ang imong kaugalingon)

 

 

Advertisements

1 Comment

Filed under ANYTHING GOES SECTION

One response to “BEING TOO NICE IS BAD

  1. lovely

    Tinuod jud ni ay, usahay man gud dili kasabot ang uban. Ako na jud silang pasabton basta dili ko ganahan. Mo say NO sad jud ko ba! Salamat BNHS Borbon for the nice post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s